درخواست دانلود مقاله


m.khalili

ارسال های توصیه شده

Title: Human mesenchymal stem cells and biomaterials interaction: a promising synergy to improve spine fusion

Author: G. Barbanti Brodano,

E. Mazzoni,

M. Tognon,

C. Griffoni,

M. Manfrini

Journal or Ebook Name: European Spine Journal

Volume, Issue, Year and Pages : May 2012, Volume 21, Issue 1 Supplement, pp 3-9

Link: http://link.springer.com/article/10.1007/s00586-012-2233-z

@};-

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.