درخواست دانلود مقاله


m.khalili

ارسال های توصیه شده

Title: Growth Factor Delivery for Tissue Engineering

Author: Julia E. Babensee,

Larry V. McIntire,

Antonios G. Mikos

Journal or Ebook Name: Pharmaceutical Research

Volume, Issue, Year and Pages : 20000500, Volume 17, Issue 5, pp 497-504

Link: http://link.springer.com/article/10.1023%2FA%3A1007502828372?LI=true

@};-

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.