درخواست دانلود مقاله


mo.hoshangi@yahoo.com

ارسال های توصیه شده

Title: The entrepreneurship reality in the field of supply chain management systems: the Hellenic market paradigm

Author: Nicolaos Protogeros, Panayiotis Tahinakis, John Mylonakis, Dimitrios Gagalis

Journal or Ebook Name: International Journal of Technology Marketing

Volume, Issue, Year and Pages : Volume 2, Number 1/2007

Link: http://inderscience.metapress.com/content/65mcb3hv8m5mmm88/

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.