درخواست دانلود مقاله IEEE 2


ainbpr

ارسال های توصیه شده

Title: Design and implementation of police comprehensive information platform based on SOA

Author: Hu, Juqi

Journal or Ebook Name: Industrial Electronics and Applications (ICIEA), 2012 7th IEEE Conference on

Volume, Issue, Year and Pages : 1395 - 1398

Link: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?tp=&arnumber=6360941&contentType=Conference+Publications&queryText%3Dpolice+portal+with+SOA

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?tp=&arnumber=6360941&contentType=Conference+Publications&queryText%3Dpolice+portal+with+SOA

لینک به دیدگاه

الان درست شد

در ابتدا فایل ناقص بود و به همین دلیل باز نمیشد

یه تفاوت حجم 7 کبلوبایتی بود

ممنون

 

فایل از همان ابتدا درست بود

شما ناقص دان کرده بودید

لینک به دیدگاه

Title: Design and implementation of police comprehensive information platform based on SOA

Author: Hu, Juqi

Journal or Ebook Name: Industrial Electronics and Applications (ICIEA), 2012 7th IEEE Conference on

Volume, Issue, Year and Pages : 1395 - 1398

Link: http://ieeexplore.ie...portal with SOA

http://ieeexplore.ie...portal with SOA

tnx
لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.