درخواست مقاله


mahdi109

ارسال های توصیه شده

Title: Integrated three-dimensional microelectromechanical devices from processable carbon nanotube wafers

Author: Yuhei Hayamizu1, Takeo Yamada1, Kohei Mizuno1, Robert C. Davis2, Don N. Futaba1, Motoo Yumura1 & Kenji Hata1

Journal or Ebook Name: Nature Nanotechnology

Volume, Issue, Year and Pages : Nature Nanotechnology 3, 289 - 294 (2008)

Link: http://www.nature.com/nnano/journal/v3/n5/abs/nnano.2008.98.html

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.