درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: Mill Temperature and Cement Properties.
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: مجله zkg (zement-kalk-gypsum) به انگلیسی
cement-lime-gypsum
مجله دو زبانه در رابطه با صنعت سیمان و ... هست .

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.