درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: Longterm vicarious calibration of ASTER VNIR bands
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: S. Tsuchida, H. Yamamoto, and A. Kamei, Longterm vicarious calibration of ASTER VNIR bands, In Proc of the 52nd Conference of the Remote Sensing Society of Japan, pp. 85–86, 2012

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.