درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: An account of a peculiar optical phenomenon seen after having looked at a moving body
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: Addams, R. 1834. “An account of a peculiar optical phenomenon seen after having looked at a moving body”, London and Edinburgh Philosophical Magazine and Journal of Science, 5: 373-374


لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.