درخواست مقاله


coolboy2004

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: A Review Exploring Therapeutic Worth of 1,3,4-Oxadiazole Tailored Compounds.
Author: 
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: http://www.eurekaselect.com/166271/article
DOI: 10.2174/1389557518666181015152433

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.