درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: Organisational simplification and reduction in senior management roles completed by Banco Santander
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: https://search.proquest.com/central/docview/1692250130/citation/AFFBEA25A0FD4544PQ/1?accountid=45153

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.