درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: New process for preparation of calcium stearate
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: نام مجله: China Surfactant Detergent & Cosmetics 2005-05
نویسندگان:
ZHOU Ze-guang,ZHOU Lie,HUANG Zai-yin (Department of Chemistry and
Ecological Engineering,Guangxi University for Nationalities,Nanning 530006,China)

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.