درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: https://academic.microsoft.com/paper/2906382844/citedby/search?q=Imagined%20contact%20facilitates%20acculturation%2C%20Sometimes%3A%20Contradicting%20evidence%20from%20two%20socio-cultural%20contexts&qe=RId%253D2906382844&f=&orderBy=0
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه
در 1 ساعت قبل، IranPaper گفته است :

درخواست مقاله


Link or Title: https://academic.microsoft.com/paper/2906382844/citedby/search?q=Imagined%20contact%20facilitates%20acculturation%2C%20Sometimes%3A%20Contradicting%20evidence%20from%20two%20socio-cultural%20contexts&qe=RId%253D2906382844&f=&orderBy=0
DOI: 
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

محتوای مخفی
برای مشاهده محتوای مخفی یک پاسخ در این تاپیک ارسال کنید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.