مقاله


moghaddamebrahim@gmail.com

ارسال های توصیه شده

Title: A new approach for selecting portfolio of new product development projects

Author: Chiu-Chi Wei

Houn-Wen Chang

Journal or Ebook Name: Expert Systems with Applications

Volume, Issue, Year and Pages : Volume 38, Issue 1, January 2011, Pages 429–434

Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417410005853

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.