همان


moghaddamebrahim@gmail.com

ارسال های توصیه شده

Title: An integrated framework for project portfolio selection

Author: n.p archer

ghasemzadeh

Journal or Ebook Name: International Journal of Project Management

Volume, Issue, Year and Pages : Volume 17, Issue 4, August 1999, Pages 207–216

Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786398000325

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.