درخواست مقاله چینی


میلاد

ارسال های توصیه شده

Title: Determination of Novel Liquid Propellant by NMR

Author: WANG Ming-chang, ZHANG Gao, XU Min, QI Zhu-chai, JIA Lin, JI Yue-ping

Journal or Ebook Name: CHINESE JOURNAL OF ENERGETIC MATERIALS

Volume, Issue, Year and Pages : Year 2007 , Issue 4 , Page 404-406,415

Link: http://caod.oriprobe.com/articles/13065625/Determination_of_Novel_Liquid_Propellant_by_NMR.htm

با تشکر @};-

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.