درخواست کتاب


adsl

ارسال های توصیه شده

Title: Strategic Management For Brand Promotion

Author: Adan Miller

Journal or Ebook Name: Amazon.co.uk

Volume, Issue, Year and Pages : 2012

Link: http://www.amazon.co.uk/Strategic-Management-Brand-Promotion-Miller/dp/1781631905

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.