عکس ها ی جالب درباره پیکان


ارسال های توصیه شده

[font=times new roman, new york, times, serif][size=3]
[size=3]

[indent]
[indent]

[color=#000000][font=tahoma, 'new york', times, serif][size=5]
[size=5]
[font='times new roman', 'new york', times, serif][size=3]


[font=verdana, helvetica, sans-serif][size=5]
[size=5]
[font='times new roman', 'new york', times, serif][size=3]


[font=arial, helvetica, sans-serif][size=5]
[size=5]
[font='times new roman', 'new york', times, serif][size=3]


[font='bookman old style', 'new york', times, serif][size=5]
[indent] [size=5]
[font='times new roman', 'new york', times, serif][size=3]


[font=tahoma, 'new york', times, serif][size=2]
[size=2]
[font='times new roman', 'new york', times, serif][size=3]

[indent]

[size=3]
[size=3]
[size=3]


[size=3]
[size=3]
[size=3]


[size=7]
[size=7]
[size=3]


[font='Courier New', courier, monaco, monospace, sans-serif][size=4]
[size=4]
[font='times new roman', 'new york', times, serif][size=3]


[size=3]
[size=3]
[size=3]


[size=6]
[size=6]
[size=3]


[font=tahoma, 'new york', times, serif][size=5]
[size=5]
[font='times new roman', 'new york', times, serif][size=3]
[font=arial, helvetica, sans-serif][size=4]

[indent] [size=4]
[font='times new roman', 'new york', times, serif][size=3]

[font=arial, helvetica, sans-serif][size=3]
[size=3]
[font='times new roman', 'new york', times, serif][size=3]

[size=3]
[size=3]
[size=3]

[size=6]
[size=6]
[size=3]

[size=7]
[size=7]
[size=3]


[font='new york', times, serif][size=5]
[font='bookman old style', 'new york', times, serif][size=5]
[font='times new roman', 'new york', times, serif][size=3]


[indent]
[indent][font='Courier New', courier, monaco, monospace, sans-serif][size=7][size=7]
[font='times new roman', 'new york', times, serif][size=3]
[font=verdana, helvetica, sans-serif][size=5]
[indent] [size=5]
[size=3]
[size=4]
[size=4]
[size=3]
[size=5]
[size=5]
[size=3]


[size=3]
[size=6]
[size=1][b]سقف چرمي جمع شو. اين پيكان ايراني نيست[/b][/size]
[size=4][center][img]http://www.bazarkhabar.ir/Picture/a%20%2832%29.jpg[/img]
[/size][/center]
[b][size=1]رالي پيكان[/size] ها در روزهاي نه چندان دور[/b] [size=4][center]
[img]http://www.bazarkhabar.ir/Picture/a%20%2833%29.jpg[/img]
[/center][/size]

[b]دو درب با سقفي كوتاه به سبك اسپرت ها[/b]

[center][b][size=1][img]http://www.bazarkhabar.ir/Picture/a%20%2834%29.jpg[/img] [/size][/b]
[b][size=1] [/size][/b] [/center]

[b]هانتر فرمان راست با آينه هايي بي نظير[/b]

[center][size=1][img]http://www.bazarkhabar.ir/Picture/a%20%2835%29.jpg[/img] [/size]
[size=1] [/size] [/center]

[b]پيكان استيشن شش درب[/b]

[center][size=1][img]http://www.bazarkhabar.ir/Picture/a%20%2836%29.jpg[/img] [/size]
[size=1] [/size] [/center]

[b]كاتالوگ مدل جوانان[/b]

[center][size=1][img]http://www.bazarkhabar.ir/Picture/a%20%2837%29.jpg[/img] [/size]
[size=1] [/size] [/center]

[b]كاتالوگ مدل تاكسي[/b]

[center][size=1][img]http://www.bazarkhabar.ir/Picture/a%20%2838%29.jpg[/img] [/size]
[size=1] [/size] [/center]

[b]كاتالوگ مدل دولوكس[/b]

[center][size=1][img]http://www.bazarkhabar.ir/Picture/a%20%2840%29.jpg[/img] [/size]
[size=1] [/size] [/center]

[b]نمايي از پاركينگ ايران ناسيونال[/b]

[center][size=1][img]http://www.bazarkhabar.ir/Picture/a%20%2841%29.jpg[/img] [/size]
[size=1] [/size] [/center]

[b]پيكان وانت هنوز توليد مي شود[/b]

[center][size=1][img]http://www.bazarkhabar.ir/Picture/a%20%2842%29.jpg[/img] [/size]
[size=1] [/size] [/center]


[b]عكسي تاييد نشده كه گفته مي شود مربوط به پروژه اي محرمانه بوده است[/b]
[size=3][img]http://www.bazarkhabar.ir/Picture/a%20%2843%29.jpg[/img] [/size]
[size=3] [/size]

[b]برادران خيامي (پدر صنعت اتومبيل در ايران) در محوطه كارخانه
[size=3][img]http://www.bazarkhabar.ir/Picture/a%20%2844%29.jpg[/img] [/size][/b]
[b][size=3] [/size][/b]

[b]مدلي انگليسي غرق شده در اعماق دريا[/b]

[center][size=1][img]http://www.bazarkhabar.ir/Picture/a%20%2845%29.jpg[/img] [/size]
[size=1] [/size] [/center]

[b]وقتي در مسابقات شتاب (Drag) شركت مي كرد[/b]
[size=3][img]http://www.bazarkhabar.ir/Picture/a%20%2846%29.jpg[/img] [/size]
[size=3] [/size]

[b]سفر با مدل استيشن و يك كاروان[/b]

[center][size=1][img]http://www.bazarkhabar.ir/Picture/a%20%2847%29.jpg[/img] [/size]
[size=1] [/size] [/center]

[b]مي گفتند قرار است اين مدل جانشين پيكان شود [/b]
[size=3][img]http://www.bazarkhabar.ir/Picture/a%20%2848%29.jpg[/img] [/size]
[size=3] [/size]

[b]تبليغ ايران خودرو براي فرنگي ها[/b]

[center][size=1][img]http://www.bazarkhabar.ir/Picture/a%20%2849%29.jpg[/img] [/size]
[size=1] [/size] [/center]

[b]نسخه وانت در نمايشگاه خارجي[/b]

[center][size=1][img]http://www.bazarkhabar.ir/Picture/a%20%2850%29.jpg[/img] [/size]
[size=1] [/size] [/center]

[b]محموله اي غير مونتاژي كه تازه وارد ايران شده بود[/b]
[size=3][img]http://www.bazarkhabar.ir/Picture/a%20%2851%29.jpg[/img] [/size]
[size=3] [/size]

[b]پيكان با پلاك عبور موقت![/b]

[center][b][size=1][img]http://www.bazarkhabar.ir/Picture/a%20%2852%29.jpg[/img] [/size][/b]
[b][size=1] [/size][/b] [/center]

[b]هليمن ها در كارخانه مادر[/b]

[center][size=1][img]http://www.bazarkhabar.ir/Picture/a%20%2853%29.jpg[/img] [/size]
[size=1] [/size] [/center]

[b]كنار يك سوناتا در استراليا[/b]

[center][size=1][img]http://www.bazarkhabar.ir/Picture/a%20%2854%29.jpg[/img] [/size]
[size=1] [/size] [/center]

[b][size=1]مدلي مخصوص مسابقه رالي[/size][/b]

[center][b][size=1][img]http://www.bazarkhabar.ir/Picture/a%20%2855%29.jpg[/img] [/size][/b]
[b][size=1] [/size][/b] [/center]

[b]روي پيست قيامت مي كرد[/b]

[center][size=1][img]http://www.bazarkhabar.ir/Picture/a%20%2856%29.jpg[/img] [/size]
[size=1] [/size] [/center]

[b]داخل يك پيكان فرمان راست مسابقه اي را ديده بوديد؟
[size=3][img]http://www.bazarkhabar.ir/Picture/a%20%2857%29.jpg[/img] [/size][/b]
[b][size=3] [/size][/b]


[b]وقتي اين خودرو را كرايسلر آمريكا توليد مي كرد[/b]

[center][b][size=1][img]http://www.bazarkhabar.ir/Picture/a%20%2858%29.jpg[/img] [/size][/b]
[b][size=1] [/size][/b] [/center]


[b]يك مدل با رنگ منحصر به فرد مخصوص حراج[/b]

[center][size=1][img]http://www.bazarkhabar.ir/Picture/a%20%2859%29.jpg[/img] [/size]
[size=1] [/size] [/center]

[b]روي جلد نشريه معتبر وات كار؟ متعلق به سال 1973[/b]
[size=3][img]http://www.bazarkhabar.ir/Picture/a%20%2860%29.jpg[/img] [/size]
[size=3] [/size]

[b]استيشن سفيد برفي[/b]

[center][b][size=1][img]http://www.bazarkhabar.ir/Picture/a%20%2861%29.jpg[/img][/size][/b][/center] [/size] [/size] [/size] [/size] [/size] [/size] [/size] [/size] [/size] [/size] [/indent] [/size][/font] [/size][/font] [/size] [/size][/font] [/indent] [/indent] [/size][/font] [/size][/font] [/size][/font] [/size] [/size] [/size] [/size] [/size] [/size] [/size] [/size] [/size] [/size][/font] [/size] [/size][/font] [/size][/font] [/size] [/indent] [/size][/font] [/size][/font] [/size] [/size][/font] [/size] [/size] [/size] [/size] [/size] [/size] [/size][/font] [/size] [/size][/font] [/size] [/size] [/size] [/size] [/size] [/size] [/size] [/size] [/size] [/indent] [/size][/font] [/size] [/size][/font] [/size][/font] [/size] [/indent] [/size][/font] [/size][/font] [/size] [/size][/font] [/size][/font] [/size] [/size][/font] [/size][/font] [/size] [/size][/font][/color] [/indent] [/indent] [/size][/size][/font]
[color="white"][size=6]فروشگاه taghavimh[/size][/color]
لینک به دیدگاه

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.