درخواست دانلود مقاله


haneye

ارسال های توصیه شده

Title: Broad sensory branding

Author: Martin Lindstrom, (Lindstrom Company, Milsons Point, Australia)

Journal or Ebook Name: Martin Lindstrom, (2005) "Broad sensory branding", Journal of Product & Brand Management, Vol. 14 Iss: 2, pp.84 - 87

Volume, Issue, Year and Pages : 10.1108/10610420510592554 (Permanent URL)

Link: http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1464142

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.