درخواست مقاله


coolboy2004

ارسال های توصیه شده

Title: Validating the Polish Adaptation of the 11-Item De Jong Gierveld Loneliness Scale

Author: Pawel Grygiel, Grzegorz Humenny, Slawomir Rebisz, Piotr Świtaj, Justyna Sikorska

Journal or Ebook Name: European Journal of Psychological Assessment

Volume, Issue, Year and Pages : 2013, Volume 29, Number 2, 129-139

Link: http://psycontent.metapress.com/content/07307l326n1r4614/?p=edbc6437f1c8495cbb1319b65c175aceπ=7

متشکرم

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.