درخواست مقاله 18


sabbaghan

ارسال های توصیه شده

Title: Sonochemical synthesis of nanomaterials

Author: Hangxun Xu , Brad W. Zeiger and Kenneth S. Suslick

 

Journal or Ebook Name: Chemical Society Reviews

Volume, Issue, Year and Pages : year:2013 volume:42 pages:2555-2567

 

Link: http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2013/CS/C2CS35282F

سلام.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.