درخواست کتاب


Asu

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود کتاب با مشخصات زیر:

Title: Secondary Metabolites of Medicinal Plants: Ethnopharmacological Properties, Biological Activity and Production Strategies
Author: Bharat Singh, Ram Avtar Sharma
Link:
https://public.ebookcentral.proquest.com/Choice/FullRecord.aspx?p=6128721
https://www.wiley.com/en-us/Secondary+Metabolites+of+Medicinal+Plants%3A+Ethnopharmacological+Properties%2C+Biological+Activity+and+Production+Strategies%2C+4+Volume+Set-p-00045208

Retail PDF

لینک به دیدگاه
  • WwW موضوع را قفل کرد

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.