ارسال های توصیه شده

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------


محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.


---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

:Has partial or full access to

Royal Society Publishing

Cambridge Journals

World Scientific

Taylor & Francis

Scientific.net

Annual Reviews

Ingentaconnect

ScienceDirect

Wiley Online

IOPscience

CRC Press

EBSCOHOST

ProQuest

Springer 

Nature

Knovel

JSTOR

AIAA

ASCE

ASME

SAGE

SIAM

IEEE

AIP

APS

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

:Subscription details

ScienceDirect: 1,009  eBooks

ScienceDirect: 3,117  journals

Springer: 68,453 eBooks 

Springer: 2,201 journals

ProQuest: 50 databases 

EBSCOHOST: 75 databases

EBSCOHOST: 250,145 books

EBSCOHOST: 15,650,494 academic journals

EBSCOHOST: 8,899 eBooks

Taylor & Francis: 883,769 articles

Taylor & Francis: 9 eBooks

Ingentaconnect: 154,355 articles

CRC Press: 6,535 eBooks

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

Good access to Wiley's journals

Good access to Knovel's eBooks

Good access to Scientific.Net

 

لینک به دیدگاه
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.